Overzicht subsidies

MMF
De Matchmakingfaciliteit (MMF) brengt inspirerende bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten in contact met Nederlandse ondernemers. Met MMF wordt er ingezet op structurele samenwerking, op een langdurige en constructieve relatie. Op die manier wordt de private sector in ontwikkelingslanden en opkomende markten gestimuleerd en biedt het kansen aan het Nederlandse bedrijfsleven.

PSI
Het Private Sector Investeringsprogramma (PSI), bestaande uit PSI Regulier en PSI Plus, is een programma van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking, gericht op de ondersteuning van vernieuwende investeringsprojecten in opkomende markten. Een PSI-project is een investeringsproject, uitgevoerd door een Nederlands (of buitenlands) bedrijf samen met een lokaal bedrijf, in één van de in aanmerking komende ontwikkelingslanden. Als deze investering voldoet aan de criteria, kan het in aanmerking komen voor een subsidie van het PSI. Deze subsidie bestaat uit een financiële bijdrage in de kosten van de investering.

FDOV
De Faciliteit Duurzaam ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) stimuleert duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden door middel van publiek private partnerschappen voor verbetering van voedselzekerheid en private sector ontwikkeling. De FDOV is onderdeel van het Programma Publiek Private Samenwerking (PPP), een programma van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken/ Ontwikkelingssamenwerking.