Overheids instanties

CBI

CBI (Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden) is het agentschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. De missie van het CBI is om een bijdrage te leveren aan de duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden door de uitbreiding van de export vanuit deze landen.

EVD

NL EVD Internationaal is de overheidsorganisatie die ondernemers inspireert en ondersteunt bij het waarmaken van hun internationale ambities. Hierbij gaat het om het aanbieden van informatie, financiering en netwerken. NL EVD Internationaal is onderdeel van Agentschap NL.

MIEPO

MIEPO is de afkorting voor de Moldavische Investerings-en Export Promotie Organisatie. Hun missie is het ondersteunen van bedrijfsontwikkeling en partnerschap in Moldavië door betrokkenheid, communicatie en promotie.

PUM

Gepensioneerde managers en experts stellen zich via PUM beschikbaar voor assistentie en kennisoverdracht aan ondernemingen en instellingen die behoefte hebben aan specialistische kennis en ervaring die ter plaatse onvoldoende voorhanden is. De adviseurs zijn onafhankelijk en doen hun werk belangeloos; ze ontvangen geen financiële vergoeding voor hun diensten.

Het Nederlands Consulaat in Moldavië  

Ambassade van Moldavië in Brussel